77.600 złotych Gmina Trzebinia wyda w 2012 roku na letnie utrzymanie gminnych ulic i najbardziej uczęszczanych przez pieszych chodników.

 

 

Letnie utrzymanie chodników obejmuje zamiatanie, oddarnianie oraz usuwanie traw i chwastów z chodnikowych spoin. Z kolei letnie utrzymanie ulic polega na ich mechanicznym oczyszczaniu na całej szerokości. Do obowiązków wykonawcy zadania należy również w okresie wczesnojesiennym grabie liści na pasach zieleni przyległych do chodników i ulic objętych oczyszczaniem.

 

Letnie utrzymanie ulic i chodników jest prowadzone od kwietnia do końca października. Wykonawcą tego zadania jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym gminna spółka Usługi Komunalne „Trzebinia”.
(RS)

 

24.04.2012

 

Fot.: Urząd Miasta w Trzebini.