Gmina Trzebinia ogłosiła przetarg na wykonanie II etapu przebudowy ulicy Matejki na terenie Osiedla Gaj i Osiedla Gaj Zacisze.

 

 

Tym razem przebudową objęty zostanie ponad 370 metrowy odcinek ulicy począwszy od drugiego wjazdu na teren Miejskiego Zarządu Nieruchomości do skrzyżowania z ulicą Olkuską. Roboty obejmą m. in.: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy, przebudowę chodników i wykonanie zjazdów.

 

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać swoje oferty w Referacie Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini w terminie do 8 maja 2012 roku do godz. 10.30. Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przypomnijmy, że staraniem Gminy Trzebinia w roku 2011 w ramach I etapu przebudowy ulicy Matejki nowego wyglądu i standardu nabrał 210 metrowy odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z drugim wjazdem na na teren  Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

 

Przeprowadzone wówczas prace objęły m. in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, jej obustronne okrawężnikowanie, wykonanie nowego chodnika od strony bloków, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie zatok postojowych do parkowania podłużnego w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni (9 miejsc od strony bloków i 6 miejsc od strony lasu). Za realizację I etapu przebudowy ul. Matejki Gmina Trzebinia zapłaciła ponad 215 tys. zł.
(RS)

 

25.04.2012

 

Fot.: Fragment przebudowanej w 2011 roku części ulicy Matejki na terenie Osiedla Gaj.