Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta w Trzebini przekazuje  informacje o przyczynach częstych sygnałów alarmowych.

Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej zobowiązanymi do podejmowania działań w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Jednostki OSP działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nadzór merytoryczny nad jednostkami sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

 

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego, Państwowa Straż Pożarna w Chrzanowie (Służba Dyżurna) podejmuje decyzje o skierowaniu OSP do działań ratowniczych. Informacja o skierowaniu OSP do działań ratowniczych odbywa się poprzez alarmowanie członków OSP. Alarmowanie polega na uruchomieniu z Chrzanowa (ze stanowiska kierowania) drogą radiową syreny alarmowej tej jednostki, która została wyznaczona do podjęcia działań ratowniczych.

 

Służba Straży Pożarnej zarówno państwowej jak i ochotniczej pełniona jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku. W związku z powyższym może zdarzyć się, że jednostka OSP będzie alarmowana nawet w środku nocy.

 

Coroczne częste uruchamianie syren alarmowych w okresie wiosennym związane jest z nielegalnym procederem wypalania traw.