Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini – Górce zorganizowało dla swoich podopiecznych Dzień Oszczędzania Energii.

Podczas zajęć we wszystkich grupach przedszkolnych maluchy zapoznawały się z wyglądem żarówek energooszczędnych, poznawały sposoby wytwarzania energii oraz zasady postępowania z elektrośmieciami.

- Nawyk oszczędzania energii należy wyrabiać już od najmłodszych lat. Tylko w ten sposób można zadbać o ciągle zmniejszające się zasoby środowiska naturalnego – mówi Małgorzata Pilarska, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Trzebini.

- Dlatego też w naszym przedszkolu staramy jak najczęściej przekazywać dzieciom wiedzę na tematy ekologiczne, w tym na temat znaczenia energii w życiu człowieka, jej oszczędzania i pozyskiwania ze źródeł odnawialnych – dodaje Małgorzata Pilarska.

Organizatorem Dnia Oszczędzania Energii była Barbara Szczepanik – nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 4 w Trzebini – Górce.

Fot.: Uczestnicy Dnia Oszczędzania Energii w PS nr 4 w Trzebini – Górce. Zdjęcie udostępnione do publikacji przez przedszkole.

23.05.2012

(RS)