W Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini odbyła się X Jubileuszowa „LEKKOATLETYCZNA WIOSNA 2012” - impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych z terenu całego powiatu chrzanowskiego.

 

Cele imprezy:

-          upowszechnienie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych

-          rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań związanych z czynnym wypoczynkiem

-          zastosowanie ruchu jako pozytywnego oddziaływania na kondycję psychiczną i umysłową uczestników

-          podnoszenie funkcji adaptacyjnej organizmu

-          wymiana doświadczeń między opiekunami z różnych placówek

-          uzyskiwanie rekordów życiowych

-          integrowanie się uczestników w obrębie placówek oraz w środowiskach lokalnych

-          sport jako doskonała forma rehabilitacji

-          zawieranie nowych znajomości

 

W dniu 25.05.2012 r. w integracyjnych zawodach wzięło udział 110  uczestników ze szkół integracyjnych, warsztatów terapii zajęciowej  Fundacji Brata Alberta z Trzebini, Libiąża i Chrzanowa, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Chrzanowa oraz z DPS w Płazie.

 

W sportowej rywalizacji najlepsi stanęli na podium,  odbierając złote, srebrne i brązowe medale. Każda uczestnicząca placówka otrzymała puchar oraz turystyczną torbę, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal za udział. W pełni zintegrowani wszyscy uczestnicy, opiekunowie oraz goście zostali zaproszeni na smaczny obiad.

 

Przygotowanie i prowadzenie imprezy:

Małgorzata Zimny

Jacek Pająk

Piotr Szybalski

 

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa Nr 8 Trzebinia

UKS Trzebinia

 

Współorganizatorzy:

PCPR Chrzanów

Urząd Miasta w Trzebini

 

Fot. Uczestnicy imprezy (zdjęcia pochodzą z archiwum SP Nr 8)