29 maja w Dworze Zieleniewskich odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych prowadzących działalność na terenie gminy z przedstawicielami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Spośród  82 podmiotów III sektora, w spotkaniu wzięło udział 45 osób, reprezentujących 38 organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych, działających w różnych obszarach pożytku publicznego.  Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania współpracy trzebińskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami kościelnymi za rok 2011. Uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Trzebinia z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami za rok 2011, które zostało  przedstawione  w formie prezentacji multimedialnej. Podziękowania dla organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności, w imieniu Burmistrza Miasta Trzebini Stanisława Szczurka  złożył Pełnomocnik do spraw współpracy z III sektorem. 

 

Kolejnym tematem, który został omówiony były sprawy organizacyjne związane z dwoma gminnymi imprezami, tj. „Jarmark Organizacji Pozarządowych” - 30 czerwca oraz „Piknik Seniora” - 18 sierpnia. Imprezy te będą okazją do zaprezentowania przez organizacje swoich działań i dokonań jak również nawiązania współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi w zbliżonych dziedzinach.