Gmina Trzebinia ogłosiła przetarg na wykonanie przebudowy ulicy Sosnowej w przysiółku Stara Maszyna na terenie Osiedla Siersza.

Planowany zakres robót obejmie wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na 120 metrowym odcinku ulicy, który do tej pory posiadał nawierzchnię gruntową. Dzięki temu dojazd i dojście do okolicznych posesji ulegnie zdecydowanej poprawie.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać niezbędne dokumenty w Referacie Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini w terminie do 12 czerwca 2012 roku do godz. 10.30.

Szczegółowe informacje o przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia.
(RS)

Fot.: Urząd Miasta w Trzebini.