W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej odbył się VII Szkolny Konkurs Recytatorski. Impreza została połączona z ogólnopolską akcją pod nazwą „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

Do udziału w konkursie zaproszono zarówno podopiecznych przedszkola jak i uczniów szkoły podstawowej. Łącznie w imprezie wzięło udział 14 młodych recytatorów. Ich występy oceniało jury w składzie: Ewa Morawa, Elżbieta Pabis i Wiktoria Piotrowska.

W kategorii przedszkolaków I miejsce zajęła Hania Gorczyca, II - Kacper Kuchta, a III - Hania Pietrzyk i Zuzia Starzycka. W kategorii uczniów szkoły podstawowej w klasach młodszych I miejsce przypadło Emilce Bartosik, a wyróżnienie Sandrze Siemek. Natomiast w kategorii szkół podstawowych w klasach starszych I miejsce zajęła Hania Bednarowicz, a wyróżnienie  uzyskała Aleksandra Ślusarczyk. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone  16 czerwca 2012 roku na Pikniku Rodzinnym.

Ważnym punktem całej imporezy było głośne czytanie książek w ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Dyrektor placówki – Maria  Wyrwik przeczytała najmłodszym I rozdział „Mikołajka”, natomiast  wychowawca przedszkolny - Barbara Spyt, przeczytała fragmenty książki G. Kasdepke „Co to znaczy”.

Impreza została zorganizowana przez Angelikę Szymiec–Ząbek  i Patrycję Gąsiorowską we współpracy z biblioteką szkolną.

13.06.2012

(RS)