13 czerwca 2012 roku w trzebińskim Osiedlu Energetyków  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w trakcie którego wybrano Radę Osiedla Energetyków oraz jej przewodniczącego na kolejną czteroletnią kadencję.

Na przewodniczącego Rady Osiedla Energetyków wybrany został ponownie Zbigniew Szulc.

W skład nowej Rady Osiedla Energetyków wybrano 14 osób. W gronie tym znajdują się: Ireneusz Staroń, Franciszek Ciurko, Bartłomiej Chechelski, Ewa Kuczera, Jerzy Gołąb, Leon Kaput, Magdalena Staroń, Antoni Głowacz, Józefa Florczak, Urszula Feliksiak, Irena Kępka, Stanisław Kaim, Lucyna Kaput, Andrzej Kotela.

Fot.: Osiedle Energetyków.

15.06.2012

(RS)