Termin przyjmowania prac w konkursach: "Logo Chrzanolandii" oraz "Wieś jest taka piękna" został przedłużony do 29 czerwca 2012 r.

 

 

W regulaminie konkursu "Logo Chrzanolandi" uległ zmianie paragraf 5 regulaminu i uzyskał następujące brzmienie:
1. „Prace konkursowe muszą być dostarczone jako wydruki w formacie A4 lub prace ręcznie wykonane w dowolnym formacie oraz dla projektów zrobionych komputerowo w formie elektronicznej (na płycie CD)."
2. Usunięto zapis mówiący o tym, że prace należy przygotować w 3 wersjach kolorystycznych.

 

Uwaga!

Proszę zwrócić uwagę przy wykonywaniu loga aby było czytelne w małym rozmiarze, ponieważ będzie wykorzystywane na ulotkach. Proszę również zwrócić uwagę na to iż będziemy wykorzystywać logo w wersji czarno-białej dlatego sam obrys logo musi być czytelny. Może się zdażyć tak, że Państwa logo jest czytelne w wersji kolorowej, natomiast w wersji czarno-białej już nie. W Jury zasiądzie również etnograf dlatego prace będą oceniane pod względem zgodności z historią i tradycją terenu objętego LSR czyli powiatu chrzanowskiego.

 

Więcej na ten temat znajduje się na stronie Partnerstwa.