Starosta Chrzanowski Adam Potocki i Burmistrz Miasta Trzebini Stanisław Szczurek zapraszają 18.08.2012r. seniorów powiatu chrzanowskiego na Piknik Seniora na placu przy ul. Ochronkowej w Trzebini.

 

W programie przewidziano liczne atrakcje: m.in. konkurs potraw i konkurs twórczości artystycznej oraz wystawa rękodzieła artystycznego, na której seniorzy będą mogli zaprezentować swoje prace. Na zakończenie pikniku przewidziano wspólną biesiadę przy muzyce w wykonaniu zespołu „ZDZISŁAW MUCHA TRIO”. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w Pikniku.

 

REGULAMIN

POWIATOWY PIKNIK SENIORA

TRZEBINIA 2012

 

Miejsce i termin: Plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini, 18 sierpnia 2012, rozpoczęcie godz. 1500

 

Patronat honorowy

Starosta Chrzanowski – Adam Potocki

Burmistrz Miasta Trzebini – Stanisław Szczurek

 

 

Organizatorzy:

Zarząd Rejonowy w Chrzanowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów PZERiI Koło nr 11 w Myślachowicach

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Urząd Miasta w Trzebini

 

Cele imprezy:

Aktywizacja i integracja środowiska seniorów Powiatu Chrzanowskiego.

Promocja rękodzieła artystycznego seniorów.

Promocja różnorodnej twórczości artystycznej prezentowanej przez seniorów.

 

Uczestnicy:

Impreza adresowana jest do członków kół emerytów i rencistów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, zespołów artystycznych skupiających w swoich szeregach seniorów z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

 

Program:

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej.

Wystawa rękodzieła artystycznego poszczególnych organizacji.

Konkurs twórczości artystycznej.

Konkurs potraw.  

Koncert i zabawa przy zespole.

Stoiska gastronomiczne i handlowe.

 

KATEGORIE KONKURSOWE- REGULAMINY

 

KONKURS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Przedmiotem konkursu jest występ artystyczny w wykonaniu seniorów.

Prezentacje sceniczne mogą być w formie śpiewu, muzyki, tańca, teatru, recytacji, kabaretu. Czas prezentacji scenicznej max. do 10 minut.

Organizacja może zaprezentować tylko jedną z form scenicznych.

Treść prezentacji nie może naruszać przepisów  prawa, dobrych  obyczajów oraz godności człowieka.

Występy artystyczne będą podlegały ocenie jury według następujących kryteriów:

·         dobór repertuaru do rodzaju imprezy,

·         wartość artystyczna,

·         kostiumy wykonawców,

·         ogólny wyraz artystyczny.  

 

 

KONKURS POTRAW  

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie „stołu biesiadnego”.

Każda organizacja przygotuje tylko jeden stół podlegający ocenie.

Organizatorzy nie zapewniają  możliwości podgrzania potraw.

Uczestnicy zapewniają niezbędne naczynia jednorazowe.

 

Stoły  będą podlegały ocenie jury według następujących kryteriów:

  • sposób prezentacji i walory estetyczne,
  • różnorodność potraw,

·         walory smakowe.  

 

Przygotowane potrawy zostają przeznaczone do konsumpcji przez organizacje, które je przygotowały.

 

Zgłoszenia udziału w konkursach należy dokonać do dnia 10 lipca 2012 r. wraz z podaniem kategorii konkursowej do  Urzędu Miasta w Trzebini Wydział Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,   tel. 32-71-11-051.

 

Udział w konkursach  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają  zgodę na umieszczenie  ich  danych w bazie danych organizatorów oraz przetwarzanie zgodnie z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności organizatorów(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

 

WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

 

Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do dnia 10 lipca 2012 r. w Urzędzie  Miasta w Trzebini,  Wydział Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  tel. 32-71-11-051.

Organizatorzy zapewniają wystawcom  po 1 stoliku i ławce.

Inne niezbędnę akcesoria wystawnicze są w gestii wystawcy.

 

Inne dane organizacyjne

1.    Uczestnicy imprezy  przyjeżdżają na własny koszt.

2.    Warunkiem udziału w Pikniku jest zgłoszenie  uczestnictwa wraz z podaniem liczby uczestników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 lipca 2012 roku do Urzędu Miasta w Trzebini Wydział Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  tel. 32-71-11-051.

3.    Laureaci konkursów otrzymają nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i dyplomy.

4.    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po prezentacjach konkursowych i obradach jury.  

5.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.   

6.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania programów prezentowanych podczas imprezy na nośnikach foto, video i CD oraz wykorzystania ich w celach dydaktycznych i promocyjnych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami   telefonów:

·         Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Paweł Rejdych tel. 607 254  647,

·         Urząd Miasta w Trzebini Wydział Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   tel. 32 71 11 051, 32 71 11 052.