5212 mieszkańców Gminy Trzebinia uczestniczyło czynnie w XVIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się w naszej gminie w ramach turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez burmistrza Trzebini – Stanisława Szczurka.

Celem turnieju była aktywizacja ruchowa jak największej liczby  mieszkańców Gminy Trzebinia, szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie uprawiali sportu, nie ćwiczyli codziennie i nie wyjeżdżali na weekendy i wycieczki.

W organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach tegorocznego turnieju na terenie Gminy Trzebinia zaangażowały się następujące podmioty: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Trzebini, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini, Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini, Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach, Szkoła Podstawowa w Psarach, Szkoła Podstawowa w Dulowej, Gimnazjum nr 1 w Trzebini, Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, Wiejski Dom Kultury w Dulowej, Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej, Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, Wiejski Dom Kultury w Lgocie, Wiejski Dom Kultury w Psarach, Wiejski Dom Kultury w Czyżówce, Dom Gromadzki w Wodnej, Trzebiński Uniwersytet III Wieku, Komenda Hufca ZHP w Trzebini, Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia”, Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Myślachowice, Parafialny Klub Sportowy „Opoka” Trzebinia, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia”, Uczniowski Klub Sportowy „Siersza”, Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota, Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa, Międzyosiedlowy Klub Sportowy „ZWM-Wodna”, Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia”, Miejski Klub Sportowy „Trzebinia-Siersza” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Trzebinia.

Sportowa i rekreacyjna aktywność objęła m. in: gry i zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, aerobic, podchody, turnieje piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykowej, tenis stołowy, zajęcia taneczne, unihokej,  wycieczki piesze, zawody pływackie, rajdy rowerowe oraz biegi na orientację, biegi przełajowe i pilates.

W trakcie imprezy podsumowującej tegoroczny turniej burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek wręczył organizatorom imprez sportowych i rekreacyjnych nagrody w postaci sprzętu sportowego oraz pamiątkowe dyplomy.


25.06.2012

(RS)