Spółka Pavimental Polska, będąca wykonawcą remontu mostu nad autostradą A4 w ciągu drogi krajowej DK 79 pomiędzy Chrzanowem a Trzebinią, informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w dniu 2 lipca 2012 roku (poniedziałek) planowane jest ponowne zamknięcie mostu dla ruchu samochodowego.

 

Zamknięcie mostu będzie się wiązało z utrudnieniami spowodowanymi zamknięciem wszystkich łącznic wewnętrznych węzła „Chrzanów I”. Ruch w kierunkach: Katowice – Trzebinia, Chrzanów – Trzebinia, Kraków – Chrzanów oraz Trzebinia – Chrzanów będzie się odbywał według oznakowania tymczasowego.

26.06.2012

(RS)