Podczas wczorajszej sesji (28.06) Rada Miasta Trzebini odwołała przechodzącą na emeryturę wieloletnią skarbniczkę gminy – Alicję Głuch. Na jej miejsce radni powołali Barbarę Chlupkę, dotychczasową naczelniczkę Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Trzebini.

Burmistrz, radni, szefowie gminnych jednostek i pracownicy trzebińskiego z wielkim wzruszeniem i żalem żegnali podczas sesji kończącą pracę zawodową Alicję Głuch, podkreślając długie lata wzajemnej, dobrej i życzliwej współpracy.


- Przez 42 lata pracy w trzebińskim urzędzie współtworzyła Pani historię naszego miasta. Przez 22 lata, pełniąc funkcję skarbnika, dbała Pani o finanse naszej gminy, wspomagając swoją wiedzą i doświadczeniem kolejnych burmistrzów. Była Pani częścią zespołu, który rzetelnie i kompetentnie wypełniał powierzone mu zadania. Czuję się zaszczycony, że i mnie dane było współpracować z Panią. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech i za dobre rady. Za to wszystko pragniemy dzisiaj Pani podziękować, składając najlepsze życzenia na dalszy etap życia – tymi słowami w imieniu gminnego samorządu żegnał przechodzącą na emeryturę Alicję Głuch burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek.

Nowym skarbnikiem Gminy Trzebinia została Barbara Chlupka, która z trzebińskim magistratem związana jest od 24 lat. Pracę w urzędzie w dziale finansowo-budżetowym rozpoczęła w roku 1988 roku. Od roku 2001 sprawowała funkcję naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Trzebini.

29.06.2012

(RS)

Fot.: Pożegnalne zdjęcie dotychczasowej skarbniczki Gminy Trzebinia – Alicji Głuch (czwarta w pierwszym rzędzie od lewej) z burmistrzem, radnymi, przedstawicielami jednostek gminnych i pracownikami trzebińskiego magistratu.