W mijającym tygodniu ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił prestiżowy RANKING SAMORZĄDÓW 2012. Gmina Trzebinia, jako jedyna z gmin Powiatu Chrzanowskiego, zaliczona została do setki najlepszych polskich samorządów w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich.

- W rankingu uhonorowaliśmy gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, a jednocześnie zachowują reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego – informuje Anna Ogonowska – Rejer z działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

W ramach rankingu organizatorzy oceniali i przyznawali punkty m. in. za: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość pozyskiwanych środków unijnych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, udział wydatków w realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, liczbę nowych podmiotów gospodarczych w gminie, współpracę z jednostkami pomocniczymi, wiarygodność kredytową gminy czy też wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów.

- Tam gdzie analizowaliśmy dane za kilka ostatnich lat, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni czyli 2011 rok – wyjaśnia Anna Ogonowska – Rejer.

W kategorii miast na prawach powiatu zwycięzcą rankingu został Gdańsk. Najlepszy w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich okazał się Kołobrzeg. Z kolei liderem w kategorii gmin wiejskich została Stepnica.

Gmina Trzebinia uplasowała się na osiemdziesiątym miejscu w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich. Biorąc pod uwagę to, że wszystkich miast i gmin jest w Polsce około 2,5 tysiąca oraz fakt, że Trzebinia po raz pierwszy „wskoczyła” do steki najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej”, należy to uznać za spory sukces. W ten sposób docenione zostały wysiłki trzebińskich władz samorządowych podejmowane na rzecz rozwoju naszej gminy, a zwłaszcza działania podejmowane w tym zakresie na przestrzeni ostatniego 2011 roku.

20.07.2012

(RS)