W latach 2012-2014 Gmina Trzebinia przeznaczy 900 tysięcy złotych na gruntowną przebudowę sieci wodociągowej w trzebińskim sołectwie Czyżówka.

Przebudowa nieszczelnej sieci wodociągowej w Czyżówce będzie kosztowała około 1.200.000 zł. Należy podkreślić, że aż 900.000 zł wyłoży na ten cel Gmina Trzebinia, a pozostałą kwotę wyasygnuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie, które aktualnie kończy opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Planuje się, że przebudowa wodociągu zostanie zakończona w 2014 roku.

Przypomnijmy, że przez wiele lat Gmina Trzebinia sama utrzymywała niektóre odcinki sieci wodociągowych zamiast przekazać je Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie, które w naszym powiecie zajmuje się eksploatacją wodociągów. Tak było m. in.: w przypadku sieci wodociągowej w Czyżówce, na terenie Osiedla Energetyków czy też sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych po Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia” przy ul. Kościuszki. Należy dodać, że wodociągi te były mocno wyeksploatowane i awaryjne, w efekcie ich utrzymanie było dla gminy bardzo kosztowne. Tylko w latach 2006-2011 Gmina Trzebinia wydatkowała na ten cel 507 tysięcy złotych, głównie na pokrycie strat na wodzie, która wyciekała z nieszczelnych wodociągów.

- Działania związane z uporządkowaniem sieci wodociągowej w naszej gminie należało podjąć przynajmniej w 2006 roku. To pozwoliłoby uniknąć tak wysokich i zbędnych wydatków na dopłaty do strat wody. Wówczas można było również uzyskać wysokie dotacje unijne na modernizację sieci wodociągowej, jednak nie uczyniono tego i teraz trzeba będzie na ten cel wyłożyć pieniądze z budżetu gminy – mówi Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

Obecny burmistrz naszego miasta – Stanisław Szczurek już w ubiegłym roku podjął intensywne starania mające na celu uporządkowanie tych spraw. Wspomniane wcześniej sieci wodociągowe zostały przekazane do eksploatacji Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Jednocześnie rozpoczęto działania zmierzające do ich modernizacji.

20.10.2012

(RS)