Od kilku lat pojawiają się głosy o potrzebie organizacji żłobka w naszej gminie. Temat ten był już wielokrotnie poruszany przez rodziców małych dzieci jak i przez lokalną prasę. Obecny burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności w tej kwestii.

Burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek planuje utworzenie przyszłego Żłobka Miejskiego w budynku dotychczasowego Przedszkola Samorządowego nr 4 w Górce. Wcześniej jednak jednak planuje przenieść wspomniane przedszkole do budynku znajdującej się po drugiej stronie ulicy Szkoły Podstawowej nr 4.

O tym, że połączenie działających po sąsiedzku: szkoły i przedszkola jest pomysłem racjonalnym najlepiej może świadczyć to, że takie rozwiązanie z powodzeniem od kilku lat funkcjonuje w Młoszowej, gdzie do miejscowej Szkoły Podstawowej zostało przeniesione pobliskie Przedszkole Samorządowe. W efekcie powstał bardzo dobrze funkcjonujący Zespół Szkolno-Przedszkolny.

W tym miejscu warto zauważyć, że wspólne funkcjonowanie przedszkola i szkoły podstawowej pod jednym dachem może mieć wiele pozytywów – zarówno ekonomicznych jak i edukacyjno-wychowawczych. Przedszkolaki i uczniowie mogą bowiem korzystać z tych samych wspólnych urządzeń, sal czy wyposażenia (pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, plac zabaw, stołówka itp.). Z drugiej strony przedszkolaki przechodząc do szkoły podstawowej w tym samym budynku nie będą przeżywały stresu, jaki byłby obecny w przypadku przejścia do innej, nie znanej wcześniej placówki oświatowej. Tym samym będą miały łatwiejszy start w szkole podstawowej. Wspólne bytowanie w jednym obiekcie umożliwi również integrację środowiska przedszkolnego i szkolnego np. poprzez organizację wspólnych imprez okolicznościowych.

Istotnym jest również to, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Górce jest dużym i zarazem kilku skrzydłowym obiektem kubaturowym, który był budowany z myślą o przyjęciu około 500-600 uczniów, podczas gdy obecnie uczęszcza do niej nieco ponad 100 uczniów. Dlatego przeniesienie do szkoły pobliskiego przedszkola pozwoli w bardziej racjonalny sposób wykorzystać ten obiekt. Intencją władz miasta jest także to, by w budynku szkoły po połączeniu z przedszkolem nadal funkcjonowała Świetlica PLUS.

- W przyszłym roku chciałbym zlecić opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Górce na potrzeby pobliskiego przedszkola, co umożliwiłoby nam rozpoczęcie prac adaptacyjnych w 2014 roku. Natomiast po przeniesieniu przedszkola do szkoły przystąpimy do adaptacji opuszczonego budynku przedszkola na Żłobek Miejski, co pozwoli nam spełnić społeczne oczekiwania w zakresie organizacji opieki nad najmłodszymi dziećmi – mówi Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

Należy zaznaczyć, że organizacja Żłobka Miejskiego w obiekcie zajmowanym wcześniej przez przedszkole będzie dla gminy tańszym rozwiązaniem niż budowa nowego nowego obiektu lub adaptacja obiektu nie związanego wcześniej z usługami oświatowo-wychowaczymi.

Fot.: Urząd Miasta w Trzebini.

 

4.10.2012

 

(RS)