Od początku swojej kadencji burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek osobiście zabiega w wielu firmach o wsparcie finansowe na rzecz trzebińskiej kultury oraz klubów sportowych. W efekcie przez kilkanaście miesięcy swoich rządów obecny burmistrz Trzebini pozyskał na rzecz gminnej kultury i sportu blisko 210 tysięcy złotych.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu burmistrza w latach 2011-2012 firmy Tauron Sprzedaż, Tauron Wytwarzanie, Rafineria Trzebinia, Górka Cement i Orlen Oil przekazały na rzecz Trzebińskiego Centrum Kultury blisko 116 tysięcy złotych. Pieniądze te przede wszystkim zostały spożytkowane na organizację corocznych Dni Trzebini.

W tym samym okresie dzięki staraniom burmistrza związane z Trzebinią podmioty gospodarcze tj. Tauron, Orlen Oil, Górka Cement, Mapei, Intermarche i Majster przekazały na rzecz wiodących trzebińskich klubów sportowych (MKS Trzebinia Siersza, TKS Opoka Trzebinia i PUKS Trzebinia) wsparcie finansowe w wysokości 94 tysięcy  złotych, a ponadto ufundowały 50 kompletów strojów sportowych i 32 dresy.

- Z pozycji burmistrza łatwiej jest zabiegać o sponsorów oraz darczyńców gotowych wesprzeć lokalną kulturę lub sport. Dlatego od początku objęcia przez mnie funkcji burmistrza zaangażowałem się w tego rodzaju działalność i nadal zamierzam tak czynić – mówi Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.


Fot.: Burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek.

4.10.2012

(RS)