Staraniem Gminy Trzebinia wykonano przebudowę 546 metrowego odcinka ulicy Słonecznej w Trzebini pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego a skrzyżowaniem z ulicą Nowotki.

Zakres wykonanych prac objął m. in.: zabudowę krawężników, utwardzenie części poboczy oraz położenie nowej nakładki asfaltowej. Realizacją zadania zajmowało się  wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Olkusza, a ich koszt wyniósł blisko 360 tysięcy złotych.

 

 


Fot.: Przebudowana ulica Słoneczna w Trzebini.

12.10.2012

(RS)