Staraniem Gminy Trzebinia w ramach tegorocznej „Akcji Azbest” zebrano nieodpłatnie i przekazano do utylizacji 275 ton odpadów azbestowo -   cementowych z 86 trzebińskich gospodarstw domowych. Akcja w całości została sfinansowana przez Gminę Trzebinia.

Realizacją zadania zajmowało się wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ” z Sitkówki-Nowin. Bezpłatny odbiór odpadów odbywał się według kolejności zgłoszeń wnoszonych przez mieszkańców do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini. Na przeprowadzenie zbiórki Gmina Trzebinia przeznaczyła w 2012 roku 80 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że akcja bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych od osób fizycznych prowadzona jest w Gminie Trzebinia od roku 2003. Od tego czasu udało się usunąć i przeznaczyć do utylizacji 4.224,5 tony odpadów zawierających azbest z 1.509 gospodarstw domowych. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w tym okresie 1.281.000 zł.

Celem organizowanej i finansowanej przez Gminę Trzebinia akcji jest ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów azbestowych na ludzi poprzez systematyczne eliminowanie azbestu z trzebińskich gospodarstw domowych oraz ograniczanie przypadków powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk zawierających tego rodzaju odpady.

Fot.: Ulotka informacyjna na temat szkodliwego wpływu na środowisko wyrobów zawierających azbest.

12.10.2012

(RS)