Gmina Trzebinia zakończyła prace koncepcyjne dotyczące zagospodarowania Balatonu i Doliny Rybnej. Burmistrz Trzebini Stanisław Szczurek chce, by w roku 2013 gmina opracowała kompletną dokumentację techniczo-budowlaną zagospodarowania terenu przy akwenie oraz kilkudziesięciometrowego pasa terenu wokół korony wyrobiska, co pozwoliłoby przystąpić do realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji już w 2014 roku.

 

Planuje się, że w ramach I etapu inwestycji (przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015) we wnętrzu wyrobiska (przy akwenie) zbudowany zostanie obiekt wielofunkcyjny na potrzeby wędkarzy, płetwonurków i usług gastronomicznych. Ponadto przewiduje się m. in.: powiększenie plaży, poszerzenie miejsca do kąpieli, wykonanie oddzielnego basenu dla dzieci poza zbiornikiem (w zimie mogącego spełniać funkcję lodowiska), utworzenie grilowiska z altaną, utworzenie dwóch boisk do piłki plażowej, wykonanie placu zabaw oraz utworzenie profesjonalnego miejsca do wspinaczki skałkowej. Oprócz tego na kilkudziesięciometrowym pasie terenu wokół korony wyrobiska planuje się utworzenie ścieżek dla rowerzystów, spacerowiczów, rolkarzy i miłośników narciarstwa biegowego. Należy dodać, że przewiduje się również wykonanie specjalnych płotków na koronie wyrobiska, co będzie miało na celu zabezpieczenie osób wypoczywających w tym miejscu przed ewentualnym upadkiem ze stromych skarp. Koszt realizacji I etapu inwestycji jest szacowany na około 3 mln zł.

- Chciałbym, by ten etap inwestycji został sfinansowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ze środków partnera prywatnego, co odciąży budżet gminy oraz umożliwi komercyjne wykorzystanie obiektu po jego ostatecznym zagospodarowaniu, a tym samym winno winno wygenerować nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności – tłumaczy Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

Z kolei w II etapie inwestycji planuje się zagospodarowanie terenów położonych w Dolinie Rybnej i w jej sąsiedztwie. W ramach tego etapu zakłada się budowę dodatkowych parkingów, odtworzenie stawu, wykonanie ścieżki ekologicznej oraz budowę skate-parku i boisk sportowych do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Według wstępnych szacunków koszt realizacji II etapu inwestycji wyniesie również około 3 mln zł. Planuje się, że jego realizacja nastąpi po zakończeniu I etapu inwestycji, czyli w latach 2016-2017.

- Właściwe zagospodarowanie Balatonu i jego otoczenia z jednej strony sprawi, że lokalna społeczność zyska atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji, a z drugiej strony pozwoli to na ściągnięcie do naszego miasta miłośników aktywnego wypoczynku z aglomeracji krakowskiej i śląskiej, którzy mogą właśnie u nas wydawać swoje pieniądze, dając jednocześnie naszym mieszkańcom możliwość zarabiania – podkreśla Stanisław Szczurek.

Fot.: Burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek chce, by prace prace budowlane przy zagospodarowaniu Balatonu rozpocząć już 2014 roku. Na zdjęciu burmistrz prezentuje wizualizację przyszłego ośrodka, która została wykonana w trakcie prac koncepcyjnych.

18.10.2012

(RS)