Działający od kilku lat w Dworze Zieleniewskich punkt Jurajskiej Informacji Turystycznej może pochwalić się przyznaniem po raz drugi certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (Uzyskał 2 gwiazdki). Proces Certyfikacji ma na celu wyłonienie i promocję najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów punktów informacyjnych.

jit logo

 

Proces certyfikacji obejmował m.in ocenę zakresu usług dostępnych w punkcie informacji turystycznej oraz jakości obsługi turystów. Podstawą do oceny były informacje przekazane bezpośrednio przez punkty informacji turystycznej oraz uzyskane w trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych przez członków Komisji Certyfikacyjnej w każdym z punktów IT. Kategoryzacja punktów informacji turystycznej jest potwierdzona certyfikatem jakości, ważnym 2 lata.

 

certyfikat2012


W Punkcie można uzyskać niezbędne informacje turystyczne ułatwiające obsługę ruchu turystycznego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a także dostać mapy, informatory, pocztówki, w tym także materiały bezpłatne.