Pomimo niesprzyjającej pogody w ubiegłą sobotę (15.12 2012 r.) mieszkańcy Trzebini i okolic licznie przybyli do centrum, by uczestniczyć w WIGILII NA TRZEBIŃSKIM RYNKU.

 

Impreza rozpoczęła się od życzeń, które mieszkańcom Trzebini złożył burmistrz Stanisław Szczurek. Na scenie pojawiła się także Dominika Dziedzic, uczennica I klasy Technikum Administracji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, która, sama będąc osobą niepełnosprawną, jako wolontariuszka aktywnie pomagała innym w Gabinecie Terapii Zajęciowej przy Szkole Podstawowej Nr 8. W uznaniu tej postawy Gmina Trzebinia ufundowała dla niej laptop, natomiast Państwo Renata i Stanisław Szczurkowie uhonorowali ją osobistą nagrodą w postaci darowizny pieniężnej w wysokości 1500 zł.

 

Następnym punktem programu było przedstawienie wyników konkursów, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz właścicieli sklepów z terenu gminy Trzebinia. W konkursie na najpiękniejszą bożonarodzeniową witrynę sklepową, zorganizowanym pod patronatem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun, I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Sklep Wielobranżowy „U Helenki” Rynek 25 w Trzebini - właściciel Paweł Babuch. II miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł otrzymał Zakład Kosmetyczny, ul. Rynek 6 w Trzebini - właściciel Urszula Musik. Przyznano również wyróżnienie dla sklepu KINGA F.H. „Ósemka” Rynek 22 w Trzebini – właściciel Agnieszka Witkowska.

 

W konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w kategorii klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła Aleksandra Kurzymska (Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini), w kategorii IV-VI szkół podstawowych I miejsce przypadło Patrycji Siwek (Świetlica „Plus” w Trzebini), natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęła Agata Freitag (Gimnazjum nr 2 w Trzebini). Wyniki konkursu dostępne są na stronie Trzebińskiego Centrum Kultury (http://www.tck.trzebinia.pl/index.php/12-imprezytck/87-wyniki-konkursu-najpiekniejsza-kartka-bozonarodzeniowa)

 

W tym samym czasie na Rynku rozpoczęła się ekologiczna akcja Rafinerii Trzebinia SA, zorganizowana pod honorowym patronatem Lasów Państwowych. Osoby, które przyniosły ze sobą minimum 5 kg makulatury otrzymały eko-kupon, uprawniający do odbioru sadzonki drzewka iglastego. Rafinera Trzebinia przygotowała dla uczestników imprezy ponad 500 sadzonek oraz liczne świąteczne upominki. Po zakończeniu wydawania drzewek eko-kupony wzięły udział w losowaniu 20 nagród dodatkowych, którymi były skrzynki dorodnych pomarańczy. Ogółem zebrano 2700 kg makulatury, z czego dochód (540 zł) przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini.

 

W atmosferę zbliżającego się Bożego Narodzenia wprowadziły zebranych występy artystyczne dzieci i młodzieży z trzebińskich szkół oraz Trzebińskiego Centrum Kultury. Wśród uczestników Wigilii duże zainteresowane wzbudziła możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia w atelier fotograficznym Świętego Mikołaja, z czego korzystali nie tylko najmłodsi uczestnicy spotkania. Dodatkowe emocje przyniosła zebranym zorganizowana po raz pierwszy licytacja przedmiotów, przekazanych przez Burmistrza Miasta Trzebini, Prezesa Rafinerii Trzebinia S.A., Prezesa Orlen Oil Sp. z o.o., Dyrektora Tauron Wytwarzanie oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, Dyrektora Górka Cement Sp. z o.o. oraz Lasy Państwowe. Uzyskane w ten sposób środki finansowe w kwocie 3620 zł zostały przekazane na rzecz Fundacji „MAM MARZENIE”, która spełnia marzenia swoich ciężko chorych podopiecznych.

 

Jednym z ostatnich punktów programu na scenie był występ artystów z krakowskiej Piwnicy pod Baranami, którzy zaśpiewali dla mieszkańców Trzebini kolędy i pastorałki, życząc wszystkim wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Spotkanie na Rynku zorganizowano z myślą o osobach samotnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Specjalnie przygotowane wigilijne potrawy oraz oprawa artystyczna wydarzenia pozwalały im zapomnieć o troskach, a dla wielu uczestników były jednym z radośniejszych wydarzeń w mijającym 2012 roku. Cieszące się dużym zainteresowaniem potrawy wigilijne zostały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie, Czyżówce, Karniowicach, Młoszowej, Pile Kościeleckiej, Psarach i Sierszy, Stowarzyszenie Trzebińska Unia Kobiet, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i restauratorów.

 

Wigilia na trzebińskim Rynku została zorganizowana przez Urząd Miasta w Trzebini oraz Trzebińskie Centrum Kultury. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za owocną współpracę oraz zaangażowanie w organizację spotkania: głównemu darczyńcy Wigilii i organizatorowi Eko-Akcji - Rafinerii Trzebinia S.A., sponsorom: Orlen Oil Sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie - Elektrowni Siersza, Górce Cement Sp. z o.o., Intermarche w Trzebini, Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie, Radzie Osiedla ZWM, firmom: EPS System, Technicoll i DOMIX - Producentowi domów z drewna, a także Usługom Komunalnym w Trzebini, Kołom Gospodyń Wiejskich z Bolęcina, Czyżówki, Karniowic, Młoszowej, Piły Kościeleckiej, Psar i Sierszy, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu Trzebińska Unia Kobiet, Stowarzyszeniu Maltańska Służba Medyczna, funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Trzebini oraz patronom medialnym: TVP Kraków S.A., Radiu Kraków, Gazecie Krakowskiej, Portalowi „Chrzanowski 24" oraz portalowi ogłoszeniowemu Żółty Jeż.