Kilkuset mieszkańców Trzebini i okolic wzięło udział w oficjalnych gminnych obchodach 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka.

Obchody zainaugurowano 3 maja 2013 roku na trzebińskim Rynku, gdzie zebrali się mieszkańcy Trzebini i okolic, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, reprezentacje trzebińskich placówek oświatowych oraz przedstawiciele miejscowych organizacji pozarządowych i władz miejskich na czele z przewodniczącym Rady Miasta Trzebini – Zdzisławem Ścigajem i burmistrzem Trzebini – Stanisławem Szczurkiem.

Na Rynku mieszkańców witała radosnymi marszami Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Krzysztofa Paluchowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, czemu towarzyszyło wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Następnie na płycie Rynku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, w trakcie którego zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie – mł. kapitan Andrzej Dudziak oraz burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek wręczyli wyróżniającym się druhom z trzebińskich jednostek OSP medale i odznaki. W dalszej kolejności publiczność zebrana na Rynku obejrzała okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebini – Gaju.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz druhów OSP do Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. W oprawę muzyczną mszy włączył się po raz kolejny Chór "Echo", a przed jej rozpoczęciem wierni wysłuchali jeszcze krótkiego programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Trzebini.

- Ojczyzna wymaga od nas stałej troski i rzetelności. Musimy dbać o naszą Ojczyznę w każdym wymiarze i musimy skupiać swoją uwagę na sprawach ważnych dla naszej wspólnoty. Bardzo istotne jest również to, by mimo różnić w postrzeganiu wielu spraw, cechowała nas jedność w podejściu do naszej Ojczyzny – mówił do uczestników mszy świętej ks. Stanisław Bercal, proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.

Na zakończenie uroczystości w pobliskim Dworze Zieleniewskich zorganizowano koncert szlagierów z okresu międzywojennego Krakowa i Lwowa w wykonaniu Jacka Ozimkowskiego - bas, Marty Mołodyńskiej – akompaniament i Aleksandry Dąbek - fortepian.

6.05.2013

(RS)