W dniu 1 Maja 2013 zostało zorganizowane spotkanie dla uczczenia Międzynarodowego Święta Pracy oraz dziewiątej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2013

Zebrani W Dworze Zieleniewskich w Trzebini wspólnie odśpiewali hymn Polski oraz Unii Europejskiej, a obecny na spotkaniu burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek podkreślił wagę i znaczenie obchodów Międzynarodowego Święta Pracy, a także kolejnej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i wynikających z tego korzyści dla naszego kraju i naszej gminy.

Głos odnoszący się do rocznicowych wydarzeń zabrał również Tadeusz Pająk – przewodniczący Rady Gminnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Trzebini.

- Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku uwieńczyło starania wielu pokoleń Polaków, by nasz kraj zyskał należne mu miejsce w Europie i świecie.To wydarzenie zapewne nie doszłoby do skutku, gdyby wcześniej nie uchwalono Konstytucji 3 Maja czy też gdyby ostatecznie nie udało się pokonać faszystów w trakcie II wojny światowej przy wydatnym udziale Polaków. Dlatego powinniśmy właściwie wykorzystać te doświadczenia i szanując przekonania polityczne wszystkich Polaków świętować 1-Maja dla zachowania szacunku do poprzednich pokoleń, które niejednokrotnie swoją krwią znaczyło drogę do wolności, demokracji oraz praw ludzi pracy – stwierdził przewodniczący Tadeusz Pająk.

Majowe spotkanie w Dworze Zieleniewskich uświetnił Zespół Folklorystyczny Płocanki pod kierownictwem artystycznym Krystiana Palucha.

Należy podkreślić, że przed rozpoczęciem spotkania w Dworze Zieleniewskich jego uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikami ofiar II wojny światowej na Trzebionce, w Myślachowicach i w Sierszy.

Z kolei warty honorowe przed wspomnianymi pomnikami wystawili trzebińscy harcerze i uczniowie okolicznych szkół.

 

Na podstawie materiałów K.Jędrysik