Z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Myślachowicach zorganizowano II POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO - JĘZYKOWY ‘’EARTH DAY EVERY DAY” - ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA. PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD NAS. Honorowy patronat nad imprezą sprawował burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek.

- Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, poszerzenie specjalistycznego słownictwa w języku angielskim i utrwalenie podstawowych zagadnień gramatycznych w tym języku oraz wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia – mówi Magdalena Niewiedział ze Szkoły Podstawowej w Myślachowicach.

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko osiemdziesięciu uczniów z klas IV - VI z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu chrzanowskiego, a obejmowało ono cztery formy aktywności.

W ramach działania pod nazwą „Wyrazić inaczej” zadaniem uczniów było zaprojektowanie i stworzenie kaligramu słowa w języku angielskim przedstawiającego roślinę lub zwierzę pod ochroną. Wszystkie prace były niepowtarzalne, dlatego jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie I miejsce zajął Szymon Kania, II – Gabriela Nawrocka, a III – Emilia Jaśko. Przyznano również wyróżnienia, które otrzymały: Weronika Wentrys, Natalia Chlupka i Laura Dziedzic.

Z kolei w konkursie pt. „How Little John saved our planet…” uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, zdolnościami plastycznymi, pomysłowością i kreatywnością oraz świadomością proekologiczną. Ich zadaniem było stworzenie komiksu w języku angielskim. W tym przypadku jury najwyżej oceniło prace Dagmary Sobkowskiej i Małgorzaty Miślińskiej. Miejsce II zajęły jednocześnie: Julia Kozub i Julia Łyszczarz, a III przypadło Weronice Kępie.

W ramach konkursu wiedzowego dwuosobowe reprezentacje szkół zmagały się z językowym testem ekologicznym, zawierającym szereg zadań propagujących zagadnienia proekologiczne oraz poszerzających znajomość słownictwa i struktur gramatycznych w języku angielskim. W tych zmaganiach I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Trzebini – Gaju, II - Szkoła Podstawowa w Bolęcinie, a III – Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu. Ponadto jury przyznało wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini (Osiedle ZWM).

Ostatnim przedsięwzięciem, w którym uczestniczyło 14 uczniów, były warsztaty z decoupage zorganizowane przez Annę Kasprzyk, prezesa Stowarzyszenia Eko - Lu. Na dwugodzinnym spotkaniu dzieci miały możliwość poznania tajników sztuki zdobienia niepotrzebnych butelek i deseczek. Dzięki temu nauczyły się jak powstają małe arcydzieła z rzeczy z pozoru bezużytecznych. Wszyscy uczestnicy zakończyli warsztaty z uśmiechem na twarzy, dumni ze swoich wspaniałych prac.

Warto dodać, że w przerwie między konkursami uczniowie mogli podziwiać dzielnych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach w trakcie pokazu działań ratowniczych.

- Realizacja wszystkich wspomnianych przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez pomocy naszych współorganizatorów i sponsorów, którym ogromnie dziękujemy za okazane wsparcie – podsumowuje Magdalena Niewiedział.

Fot.: Laureaci konkursów. Zdjęcie udostępnione do publikacji przez SP Myślachowice.

7.05.2013

(RS)