Nauczyciele oraz dyrektorzy z trzebińskich przedszkoli uczestniczyli ostatnio w konferencji z udziałem Tadeusza Sławeckiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tematem dyskusji były kwestie związane z planowanym rozpoczęciem od roku 2014 nauki przez sześciolatków w szkołach podstawowych.

Konferencja została zorganizowana w Brzeszczach przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W jej trakcie przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań, zleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wskazują na słuszność decyzji o tym, by od roku 2014 sześciolatki rozpoczynały naukę w szkołach podstawowych.

Obecna na spotkaniu Jadwiga Kiełbus – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebini – Gaju również zabrała głos w dyskusji.

- Aktualnie coraz pełniejsza jest świadomość rodziców i nauczycieli, że osiągnięcie dobrych wyników w nauce jest w poważnej mierze uzależnione od stopnia przygotowania dziecka do jej przyjmowania. Od jego sprawności fizycznej i psychicznej, chłonności umysłu, od chęci, woli i stopnia rozbudzenia uczuć. Dlatego dzieciom potrzebne jest nasze uczucie i sympatia, potrzebna jest cała nasza inteligencja i cierpliwość – powiedziała dyrektor Jadwiga Kiełbus.

Fot.: Wychowankowie Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebini – Gaju z dyrektorem placówki – Jadwigą Kiełbus i nauczycielkami podczas tegorocznych obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

9.05.2013

(RS)