Przypominamy, że od roku 2013 ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz.1407) wprowadziła ułatwienia w kwestiach meldunkowych.

 

Od 1 stycznia 2013 sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Meldowanie stało się łatwiejsze – zniesiono obowiązek wymeldowania się z poprzedniego miejsca zamieszkania, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, w którym dokonujemy zameldowania (bez przedkładania zaświadczenia o wymeldowaniu).

 

Przy dokonywaniu meldunku nie ma już obowiązku podawania informacji o:

  • wykształceniu,
  • obowiązku wojskowym,
  • oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in.: dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni.

Formalności meldunkowych można dopełnić w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m. in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

 

Ponadto od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.

Nie ma  obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Wydłużono także okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

Zmiany ustawy dotyczą też udostępniania danych osobowych w zakresie definicji danych jednostkowych. Obecnie zaświadczenie o wspólnych zamieszkaniu, podlegające opłacie 31 zł, może zawierać jedynie imiona i nazwiska osób zameldowanych pod jednym adresem. Wymienienie jakichkolwiek innych danych osobowych zameldowanych skutkować będą tym, że opłata 31 zł pobierana będzie za każdą z osób, których dane dotyczą.

 

 

W przypadku wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy kontaktować się z Referatem Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta w Trzebini (ul. J. Piłsudskiego 14, tel. 32 7111 004).