Staraniem trzebińskich władz samorządowych od 1 września 2013 roku na terenie Gminy Trzebinia uruchomione zostaną dodatkowe oddziały przedszkolne. Dzięki temu rodzice najmłodszych mieszkańców naszej gminy będą mogli liczyć na sto dodatkowych miejsc dla swoich pociech w podległych gminie placówkach oświatowych.

- Podczas ostatniego naboru do trzebińskich przedszkoli okazało się, że zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną jest większe niż aktualna ilość miejsc w poszczególnych placówkach. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom rodziców i podjęliśmy decyzję o uruchomieniu od nowego roku szkolnego w naszych placówkach czterech dodatkowych oddziałów przedszkolnych – informuje Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

Nowe oddziały przedszkolne zostaną utworzone w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. Kościuszki w Trzebini, w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Trzebini – Gaju, w Przedszkolu Samorządowym w Myślachowicach oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini (Osiedle Trzebionka).

Na zapewnienie funkcjonowania dodatkowych czterech oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 Gmina Trzebinia będzie musiała zabezpieczyć około 360 tysięcy złotych.

- W naborze do czterech dodatkowych oddziałów przedszkolnych pierwszeństwo będą miały dzieci z tych rodzin, w których jeden i drugi rodzic pracuje – wyjaśnia Andrzej Miranowicz, dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, któremu podlegają gminne placówki oświatowe.

Aktualnie opieką przedszkolną w Gminie Trzebinia jest objętych około 77 procent dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Blisko 900 dzieci uczęszcza do placówek podległych gminie, a dalsze 150 maluchów do placówek, których organami prowadzącymi są inne podmioty i organizacje.

- Chciałbym, by opieka przedszkolna w naszej gminie była zjawiskiem powszechnym, dlatego będę zabiegał, by do Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014 - 2020 wprowadzić zapis, że gmina obejmie tego rodzaju opieką około 95 procent dzieci w wieku przedszkolnym – zapowiada burmistrz Stanisław Szczurek.

Fot.: Dodatkowy oddział przedszkolny powstanie m. in. w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Trzebini – Gaju.


10.05.2013

(RS)