Blisko 1000 osób wzięło udział w X Jubileuszowym Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Kraków – Trzebinia. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider oraz przewodniczący Rady Miasta Trzebini - Zdzisław Ścigaj. Wśród uczestników rajdu rozlosowano aż dziesięć rowerów.

Celem imprezy było propagowanie turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. Organizowany od dziesięciu lat rajd ma również za zadanie promocję walorów krajobrazowych i rekreacyjnych okolic Krakowa i Trzebini ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

Miłośnicy rowerowej rekreacji mieli do pokonania około 50 km. Wyruszyli z krakowskich Błoń w kierunku zachodnim, by następnie malowniczymi drogami i ścieżkami przejechać przez Kryspinów, Budzyń, Cholerzyn, Mników, Czułów, Baczyn, Kopce, Rudno, Puszczę Dulowską i ostatecznie dotrzeć do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej w Gminie Trzebinia.

Łącznie w rajdzie wzięło udział 968 rowerzystów. Tradycyjnie najliczniej w imprezie uczestniczyli mieszkańcy województwa małopolskiego oraz śląskiego. Nie zabrakło również cyklistów z bardziej odległych regionów i miast - m. in.: z Jasła, Skierniewic, Stalowej Woli, Kielc, Sanoka, Biłgoraja, Polic, Mielca, Tarnobrzega, Ostrowa Wielkopolskiego, Rzeszowa, Zamościa i Torunia.

Wśród uczestników imprezy rozlosowano aż 10 rowerów i wiele innych nagród. Te najcenniejsze czyli rowery wylosowali: Łukasz Tabak (Trzebinia), Rafał Brzózka (Chrzanów), Bartosz Pabian (Kraków), Władysław Dąbek (Myślachowice), Dawid Kotarba (Myślachowice), Jarosław Szwagrzyk (Olkusz), Anna Bogusz (Chrzanów), Piotr Biechmiak (Kraków), Damian Grudzień (Chrzanów) i Stanisław Melon (Gorzów Chrzanowski).

Tak jak miało to miejsce w poprzednich latach nagrodzono najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy. Nagrodę w postaci torby turystycznej otrzymał Piotr Chomiak z Katowic (najstarszy), a plecak sportowy otrzymał Karol Pieniążek z Trzebini (najmłodszy).

Na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Młoszowej rowerzystom umilała czas Miejska Orkiestra Dęta oraz zespół "ŻUKI". Na każdego czekała też pyszna grochówka. Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja znakowania rowerów, którą dla miłośników dwóch kółek zorganizowali policjanci z Komendy Powiatowej w Chrzanowie. Mundurowi z Chrzanowa przeprowadzili ponadto wśród najmłodszych uczestników imprezy konkurs pod hasłem "Odblaskowy dzieciak".

- Piękna i malownicza trasa, świetna atmosfera oraz wiele nagród to główne atuty rajdu rowerowego z Krakowa do Trzebini. Uczestniczyłem w nim już szósty raz i o ile zdrowie pozwoli, to zamelduję się na stracie również w przyszłym roku – mówi osiemdziesięcioletni Piotr Chomiak z Katowic, najstarszy uczestnik jubileuszowego rajdu.

- Dziękuję za wspaniałą imprezę. Jechałam po raz pierwszy, ale jestem pod ogromnym wrażeniem organizacji tego wydarzenia, doskonałej i bardzo dobrze oznaczonej trasy, pięknego miejsca docelowego, pysznej grochówki i sprawnego przewiezienia krakusów do domu. Mam nadzieję wziąć udział w rajdzie także w przyszłym roku – stwierdziła z kolei Kamila Cieślik z Krakowa.

Impreza pod nazwą "X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia. Promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia" była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Głównym organizatorem rajdu był Urząd Miasta w Trzebini. Cennym wsparciem i pomocą w organizacji i przeprowadzeniu imprezy służyły nam następujące organizacje, instytucje i firmy:

Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Rada Miasta Krakowa
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Komisariat Policji w Trzebini
Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Trzebinia
Trzebińskie Centrum Kultury
Komenda Hufca ZHP w Trzebini
Maltańska Służba Medyczna
Koło Gospodyń Wiejskich w Młoszowej

Sołtys i Rada Sołecka w Bolęcinie

Sołtys i Rada Sołecka w Pile Kościeleckiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie
Powiatowa Komenda Policji w Krakowie
Rafineria Trzebinia
Orlen Oil
Transgór Mysłowice – Rejon Trzebinia
Centrum Rowerowe "AUTOBIKE" w Chrzanowie
Ośrodek Szkolenia Kierowców w Trzebini – Górce
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Krakowski
Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie
Fundacja Energetyk
Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini
Usługi Komunalne "Trzebinia"

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Fot.: Wśród uczestników X Jubileuszowego Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków – Trzebinia rozlosowano aż 10 rowerów. Na zdjęciu burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek przekazuje rower jednemu z uczestników rajdu, do którego uśmiechnęło się szczęście w losowaniu.

13.05.2013

(RS)