Burmistrz Miasta Trzebini Stanisław Szczurek zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy Trzebinia w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na coroczne spotkanie władz samorządowych z podmiotami III sektora.

 

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2013 r. o godz. 15.00 w sali lustrzanej Dworu Zieleniewskich – Trzebinia ul. Piłsudskiego 47a.

 

W programie:

  1. sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2012,
  2. harmonogram prac nad przygotowaniem projektu programu współpracy na rok 2014,
  3. omówienie organizacji III Jarmarku NGO w roku 2013,
  4. sprawy organizacyjne związane z wydaniem folderu organizacji pozarządowych działających na terenie  gminy Trzebinia,
  5. wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności,
  6. wolne wnioski.