Projekt Gminy Trzebinia pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Łąkawiec w Psarach. Zadanie I” uzyskał bardzo wysoką ocenę Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” i został skierowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

- Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej sołectwa Psary, która ma w przyszłości służyć zarówno mieszkańcom naszego sołectwa jak i osobom z zewnątrz, które zawitają do nas w celach rekreacyjno - turystycznych – mówi Dorota Szydłowska ze Stowarzyszenia Nasze Psary, które zbiegało o realizację tego przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, że realizacja projektu pozwoli wykorzystać lokalne zasoby: walory środowiska naturalnego, jego malowniczość, bliskość boisk i placu zabaw, źródło z czystą wodą oraz ciekawą lokalną historię, czego przykładem są zbudowane w XIX wieku przez rodzinę Potockich tamy na miejscowym potoku.

Po zagospodarowaniu terenu Łąkawca inicjator tego przedsięwzięcia czyli Stowarzyszenie Nasze Psary we współpracy z druhami z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz miejscowymi pszczelarzami planuje organizację w tym miejscu plenerowych  imprez z myślą o mieszkańcach Psar jak i mieszkańcach okolicznych miejscowości oraz turystach.

Realizacja projektu planowa jest w 2014 roku. Zakres robót obejmie m. in: oczyszczenie terenów zielonych i obsianie ich trawą, konserwację koryta potoku,  wykonanie ścieżek rekreacyjnych, wykonanie żwirowego placu wraz z paleniskiem i siedziskami oraz zabudowę małej architektury obejmującą ławki kamienne i biwakowe, stoły oraz kosze na śmieci.

Szacunkowa wartość projektu to ponad 152 tysiące złotych. Z kolei wartość dofinansowania to nieco ponad 99 tysięcy złotych.

- Bardzo się cieszymy, że nasze starania zakończyły się sukcesem. Dziękujemy burmistrzowi Stanisławowi Szczurkowi, że od początku wspierał inicjatywę zagospodarowania terenu Łąkawca, bo bez tego wsparcia całe przedsięwzięcie raczej nie miałaby szans powodzenia – dodaje Tomasz Piszczek ze Stowarzyszenia Nasze Psary.


Fot.: Urokliwy teren psarskiego Łąkawca zostanie zagospodarowany. Na zdjęciu dolnym przestawiciele  Stowarzyszenia Nasze Psary.

23.05.2013

(RS)