Gmina Trzebinia ogłosiła przetarg na realizację zadnia obejmującego przebudowę parkingu wraz chodnikami i drogą dojazdową do Przychodni Zdrowia przy ulicy Harcerskiej 13 w Trzebini.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, zabudowę krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu i na drodze dojazdowej oraz wykonanie chodników z kostki brukowej.

Dzięki temu przedsięwzięciu w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni powstanie kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Poprawi się również funkcjonalność i estetyka terenu, na którym zrealizowane zostanie wspomniane zadanie.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu na realizację inwestycji mogą składać swoje oferty w Referacie Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini w terminie do 7 czerwca 2013 roku do godz. 10.30. Szczegółowe informacje o przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia.

Fot.: Urząd Miasta w Trzebini – siedziba Gminy Trzebinia.

24.05.2013

(RS)