Do końca sierpnia 2013 roku na zlecenie Gminy Trzebinia zrealizowane zostanie zadanie obejmujące wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Tysiąclecia 72 w Trzebini – Górce.

Zakres robót obejmie m. in.: wymianę rurociągów, wykonanie izolacji termicznej, montaż nowych kaloryferów oraz montaż głowic termostatycznych, które umożliwią regulację natężenia ciepła w poszczególnych mieszkaniach.

Realizacją zadania będzie się zajmowała wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma SANTECH z Krakowa. Z kolei koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 181 tysięcy złotych i zostanie sfinansowany przez Gminę Trzebinia.

- W budynku przy ulicy Tysiąclecia 72 w Górce znajduje aż 51 mieszkań komunalnych. Dotychczasowa instalacja centralnego ogrzewania w tym obiekcie była już mocno wysłużona, czego efektem były bardzo częste awarie. Mankamentem starej instalacji był również brak urządzeń do regulacji natężenia ciepła w mieszkaniach – informuje Bogdan Stolarz, kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Trzebini.

- W kolejnych latach we wspomnianym budynku będziemy chcieli zmodernizować kotłownię oraz wymienić instalację wodno-kanalizacyjną i ciepłej wody, co wpłynie na dalszą poprawę warunków socjalno - bytowych jego mieszkańców i jednocześnie przyczyni się do ograniczenia wydatków na ogrzewanie – zapowiada Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

Fot.: Gminny budynek mieszkalny przy ul. Tysiąclecia 72 w Trzebini – Górce.

 

27.05.2013

 

(RS)