Pod hasłem „Oznaką mądrości jest życie w trzeźwości” w sobotę 21 września 2013 roku odbył XI Trzebiński Bieg Trzeźwości na trasie z Piły Kościeleckiej do Bolęcina. W imprezie wzięło udział 239 osób, wśród których przeważała młodzież i dzieci. Biegowi patronowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

- Głównym celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu, narkotyków i innych używek. Intencją imprezy było także upowszechnienie biegów w społeczności lokalnej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku – mówi Paweł Rejdych, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pomysłodawca organizacji biegów trzeźwości w Trzebini.

 

Trasa tegorocznego biegu liczyła ponad 3 km. Strat zorganizowano przy Wiejskim Domu Kultury w Pile Kościeleckiej, a meta została usytuowana na obiekcie sportowym Ludowego Klubu Sportowego „Promyk” w Bolęcinie.

 

Wśród uczestników biegu tradycyjnie rozlosowano różne nagrody, w tym trzy nagrody główne w postaci rowerów, które zostały ufundowane przez przewodniczącego Rady Miasta Trzebini - Zdzisława Ścigaja oraz burmistrza Trzebini i zarazem przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Stanisława Szczurka (ufundował 2 rowery). Jednoślady wylosowali: Waldemar Bąba, Wiktoria Resiuła oraz Barbara Gozdek – Lurka.

 

- Do uczestnictwa w biegu namówiła mnie córka, dlatego wylosowany rower jest w dużej części jej zasługą. Bardzo się cieszę z tej nagrody. Będzie to drugi rower w naszym domu i dzięki temu będziemy mogły wspólnie z córką jeździć na rowerowe wycieczki – cieszy się Barbara Gozdek – Lurka, która wylosowała jednoślad ufundowany przez burmistrza Trzebini.

 

Organizatorem XI Trzebińskiego Biegu Trzeźwości był Urząd Miasta w Trzebini, a jego współorganizatorami: Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, Rada Sołecka w Bolęcinie, Rada Sołecka w Pile Kościeleckiej i LKS „Promyk” Bolęcin.

 

23.09.2013

 

(RS)