Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierszy to jeden z osiemnastu obiektów użyteczności publicznej w naszej gminie, który został objęty programem termomodernizacji zrealizowanym staraniem trzebińskich władz samorządowych w latach 2012 – 2013.

Zakres robót termomodernizacyjnych zrealizowanych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierszy objął montaż gazowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych remizy za pomocą styropianu oraz wykonanie nowej elewacji.

 

Na realizację wspomnianych robót władze samorządowe Gminy Trzebinia wydatkowały ponad 56 tysięcy złotych.Fot.: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierszy po przeprowadzonej termomodernizacji.5.11.2013(RS)