Staraniem trzebińskich władz samorządowych wykonany został remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej, dzięki czemu poprawił się standard i funkcjonalność obiektu.

Zrealizowane przedsięwzięcie objęło m. in.: wymianę okien, wymianę drzwi wewnętrznych i wejściowych, montaż nowych kaloryferów, położenie nowych posadzek poza boksem garażowym, remont posadzki w boksie garażowym, malowanie, zakup i montaż wyciągu spalin, remont dachu, wymianę bramy garażowej, ocieplenie budynku oraz wykonanie nowej elewacji.


Prace remontowe zostały wykonane przez spółkę Usługi Komunalne „Trzebinia”, a ich koszt wyniósł ponad 74 tysiące złotych. Należy jednak dodać, że Gmina Trzebinia pozyskała na ten cel 14.220 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 15.699 zł dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.


- Dzięki przeprowadzonemu remontowi poprawił się standard i funkcjonalność naszej remizy – podkreśla Henryk Trębacz, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej.


***


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej powstała w 1918 roku. Aktualnie liczy 46 druhów, z których 27 to czynni strażacy. 9 najmłodszych członków jednostki tworzy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w której skład wchodzą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Strażacy z Młoszowej dysponują ponad dwudziestoletnim wozem bojowym marki "star 244". Oprócz uczestnictwa w akcjach ratowniczych często włączają  się w życie społeczne swojego sołectwa i całej gminy. Od wielu lat we współpracy z WDK w Młoszowej współorganizują w czasie ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto uczestniczą w zabezpieczaniu większości imprez i wydarzeń organizowanych w gminie.


Fot.: Druhowie OSP Młoszowa przed odremontowaną remizą. Od lewej: Arkadiusz Urbańczyk - strażak, Henryk Trębacz - prezes i Paweł Kamiński - naczelnik.

 

20.11.2013

 

(RS)