Rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego miasta zachęcamy do zainteresowania się szerokim wachlarzem różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, jakie oferuje Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini.

- Nasza placówka zapewnia dzieciom w czasie wolnym od zajęć szkolnych opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, zabawę, zajęcia sportowe oraz możliwość rozwijania talentów w ośmiu kołach zainteresowań - informuje Anna Gaudyn-Boryczko, dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini.


- Wiele miejsca poświęcamy również na działania o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym. Realizujemy programy z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowego trybu życia czy przemocy wśród dzieci i młodzieży. W ramach zajęć z elementami socjoterapii nasi wychowawcy pomagają podopiecznym redukować napięcia emocjonalne oraz uzewnętrzniać swoje emocje, myśli i pragnienia - dodaje dyrektor Anna Gaudyn-Boryczko.


Uczniowie uczęszczający do świetlicy mogą liczyć na atrakcyjne zajęcia także podczas ferii zimowych oraz w czasie wakacji. W tych okresach zajęcia przybierają formę świetlicową oraz wyjazdową. Oprócz zajęć w świetlicy wychowankowie wyjeżdżają na basen, do kina, na wycieczki, a podczas wakacji również na kolonię.


Przypomnijmy, że główna siedziba Świetlicy "Plus" mieści się w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini - Górce. Pozostałe filie świetlicy znajdują się w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini (Os. ZWM), Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini (Os. Gaj) oraz w Domu Harcerza przy ul. Kościuszki 53 w Trzebini.


Warto odnotować, że trzebińska Świetlica "Plus" uzyskała ostatnio z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej blisko 50 tysięcy złotych dotacji w ramach "Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w roku 2013". Dzięki temu zajęcia organizowane przez świetlicę dla młodych mieszkańców Trzebini staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.


Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Świetlicę „PLUS" jest bezpłatne. Jedynym warunkiem przyjęcia w poczet podopiecznych placówki jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna dziecka karty zgłoszenia. Dodatkowe informacje na temat działalności placówki można uzyskać w jej sekretariacie przy Szkole Podstawowej nr 4 (tel. 32 61-10-619).


Fot.: Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Świetlicę "Plus" wraz z wychowawcami.


22.11.2013


(RS)