Gmina Trzebinia zrealizowała w 2013 roku pierwszy etap zadania obejmującego odtworzenie oraz konserwację stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej willi NOT w Sierszy, które wcześniej zostało uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

Prace rewitalizacyjne zostały rozłożone na etapy, gdyż gminie nie udzielono na ten cel wnioskowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, o którą samorząd wystąpił z końcem 2012 roku.


- W 2013 roku przeprowadziliśmy rewitalizację czterech okien, w  tym największego tzw. okna szwedzkiego na wschodniej elewacji willi NOT oraz mocno zniszczonego okna kuchennego w północnej elewacji budynku - informuje Krystyna Barbara Siemek, wiceburmistrz Trzebini.


Na realizację tych prac Gmina Trzebinia wydatkowała blisko 34 tysiące złotych, a ich wykonaniem zajmowała się Pracownia Konserwatorsko-Stolarska Krzysztofa Murzyna z Krakowa.


- W roku 2014 będziemy chcieli odrestaurować całą stolarkę okienną na południowej elewacji  Willi NOT, czyli w tej części budynku, która jest usytuowana od strony ulicy Grunwaldzkiej - zapowiada  wiceburmistrz Krystyna Barbara Siemek.


Warto również odnotować, że w bieżącym roku trzebińskie władze samorządowe zleciły opracowanie programu konserwatorskiego dla parku otaczającego zabytkową sierszańską willę. Na jego podstawie w kolejnych latach przeprowadzona zostanie konserwacja istniejącego drzewostanu oraz wykonana zostanie rekreacyjno- wypoczynkowa infrastruktura parkowa, w tym alejki i ławki.


Fot.: Na wschodniej elewacji Willi NOT w Sierszy poddano rewitalizacji dwa duże okna, w tym tzw. okno szwedzkie (z prawej).


22.11.2013


(RS)