Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini-Gaju została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w konkursie „EKO-LIDERZY 20-LECIA”, który został zorganizowany z okazji przypadających w bieżącym roku obchodów dwudziestolecia Funduszu.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej. Eko-liderów wyłoniono spośród gmin i powiatów Małopolski oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych, realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Konkurs dotyczył działań ekologicznych zrealizowanych w latach 1993-2013. Trzebińska „szóstka” od lat prowadzi różnorodne działania ekologiczne wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym.

 

Szkoła wzięła udział w tym konkursie opisując swoje ekologiczne osiągnięcia w ostatnich dwudziestu latach i została uhonorowana wyróżnieniem.

 

Nasza placówka oświatowa otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 6 tysięcy złotych. W imieniu szkoły odebrała je dyrektor - Małgorzata Stryjniak.

 

Fot.: Zdjęcie nadesłane do publikacji przez SP nr 6 w Trzebini-Gaju.

 

11.12.2013

 

(RS)