Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini przystąpiła do projektu Ibuk libra. Może dzięki temu zaoferować Użytkownikom nową usługę – możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów cyfrowych książek.

logoMBP

 

Do dyspozycji jest 1150 tytułów z zakresu: nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych oraz beletrystyki i literatury dla dzieci i młodzieży. Dostęp do bazy Ibuk libra to możliwość czytania tekstów na ekranie komputera i urządzeniach przenośnych poza biblioteką. Korzystanie z zasobów jest możliwe dla użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece, po uprzednim otrzymaniu loginów. Stosowny pin (kod aktywacji) i informacje można otrzymać w głównej siedzibie Biblioteki w Trzebini przy ul. Narutowicza 10.
Indywidualne konto użytkownika pozwala na korzystanie z zaawansowanych opcji pracy z książką:
•    wyszukiwanie wewnątrztekstowe
•    dodawanie zakładek
•    zaznaczanie fragmentów tekstu
•    wprowadzanie własnych notatek
•    tagowanie fragmentów
•    eksport notatek - prześlij / udostępnij notatkę / zakładkę
•    tryb optymalny / zgodny

 

ibuk