Gmina Trzebinia uzyskała blisko 720 tysięcy złotych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację trzech projektów, w ramach których w 2014 roku powstaną atrakcyjne miejsca do wypoczynku i rekreacji w sołectwach: Myślachowice, Dulowa i Psary. Umowy o przyznaniu dofinansowania  na ten cel zostały zawarte 23 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.

468.640 złotych przyznano Gminie Trzebini na I etap inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenów przy Domu Kultury w Myślachowicach, który ma zostać zrealizowany do połowy sierpnia 2014 roku na terenach od strony ulicy Parkowej. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie m. in.: boiska do piłki ręcznej wraz z placem do gry tenisa i badmintona, utwardzenie placu pod organizację imprez masowych oraz wykonanie nowej sceny i altany z grillem. Ponadto przewidziano uzbrojenie terenu (wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i kanalizacyjnej) oraz budowę zbiornika na wodę deszczową, wykonanie drenażu boisk, zjazdu z drogi publicznej, miejsc parkingowych i nowego ukształtowania zieleni. Roboty te wykona Zakład Remontowo-Budowlany "REMBUD" z Trzebini, który wygrał przetarg na realizację tego zadania. Gmina Trzebinia zapłaci za wykonanie tej inwestycji blisko 766 tysięcy złotych.

 

- Pomysł zagospodarowania terenów przy Domu Kultury w Myślachowicach to efekt szerokich konsultacji, jakie zostały przeprowadzone z udziałem przedstawicieli szkoły, przedszkola, domu kultury, klubu sportowego, OSP, koła emerytów oraz miejscowych społeczników i radnych, dlatego jestem przekonany, że wspomniane tereny po ich zagospodarowaniu będą dobrze służyły mieszkańcom naszego sołectwa – mówi Jacek Woch, sołtys Myślachowic.

 

***

 

Kolejne 185.305 złotych Gmina Trzebinia otrzymała na zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury i remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulowej. Pełny zakres planowanych prac w tym przypadku obejmie: wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem (boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę), wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami oraz urządzenie zieleni. Realizacją robót zajmie się wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka Krisbud z Trzebini. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 285 tysięcy złotych, a termin ukończenia inwestycji został zaplanowany na 31 lipca 2014 roku.***

 

Natomiast trzecią dotację w wysokości 65.779 złotych Gmina Trzebinia uzyskała na wykonanie I zadania w ramach realizacji projektu obejmującego zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Łąkawiec w sołectwie Psary. Planowany zakres robót w ramach zadania I obejmie między innymi.: wykonanie ścieżek rekreacyjnych, placu z kamiennymi siedziskami wraz z paleniskiem, deptaka, piaszczystej plaży, renowację ubezpieczeń wodnych, remont latarni parkowych z wymianą dotychczasowych opraw na oprawy typu LED, oczyszczenie terenów zielonych, konserwację cieku wodnego oraz montaż ławek kamiennych, ławek biwakowych i koszy na śmieci. W ramach zadania II przewidziano natomiast m. in.: montaż ławek betonowych w formie amfiteatru, montaż konstrukcji mola i obsianie skarp trawą. Realizacją obu wymienionych zadań zajmie się wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka KRISBUD z Trzebini. Całkowity koszt inwestycji (zadanie I i II) wynosi ponad 178 tysięcy złotych, a termin jej ukończenia został zaplanowany na 31 lipca 2014 roku.

 

- Celem tego projektu jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej sołectwa Psary, która ma w przyszłości służyć zarówno mieszkańcom naszego sołectwa jak i osobom z zewnątrz, które zawitają do nas w celach rekreacyjnych i turystycznych – mówi Dorota Szydłowska ze Stowarzyszenia Nasze Psary, które zbiegało o realizację tego przedsięwzięcia.

 

 

Fot.: Podpisanie umów o przyznaniu dotacji. Od lewej: Paweł Knapczyk – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, Stanisław Szczurek – burmistrz Trzebini oraz Barbara Chlupka – skarbnik Gminy Trzebinia.

 

23.12.2013

 

(RS)