W dniu 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Piłsudskiego 47a w Trzebini odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji. Rozpoczęcie sesji zaplanowano o godz. 15.00.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do wykupu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Młoszowej

  3. Zamknięcie sesji.30.12.2013

 

(RS)