15 marca 2013 r. w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini zorganizowano TRZEBIŃSKĄ GALĘ DOKONAŃ ROKU 2013, na której podsumowano najważniejsze ubiegloroczne osiągnięcia trzebińskiej społeczności. Burmistrz Trzebini Stanisław Szczurek uhonorował wyróżniające się osoby, organizacje i instytucje pamiątkowymi statuetkami i dyplomami oraz złożył podziękowania sponsorom i darczyńcom za ich wkład w organizację różnych przedsięwzięć na terenie gminy.

 

Uroczystość rozpoczął występ zespołu GRAWITACJA z Oświęcimia. Następnie wyświetlono prezentację multimedialną, obejmującą m. in.: ważniejsze ubiegłoroczne działania inwestycyjne Gminy Trzebinia, najważniejsze projekty realizowane przez instytucje, organizacje pozarządowe i placówki oświatowe, sukcesy uczniów i nauczycieli, osiągnięcia loklanych zespołów artystycznych, sukcesy sportowców i klubów sportowych oraz najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w ubiegłym roku.

 

Osoby, organizacje i instytucje, które w ubiegłym roku wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami odebrały z rąk burmistrza Trzebini Stanisława Szczurka pamiątkowe statuetki i dyplomy.

 

Nagrodzone placówki oświatowe:

 • Gimnazjum Numer 2 w Zespole Szkół Gimnazjalnych imienia Trzech Wieszczów w Trzebini – za realizację ciekawych projektów językowych.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżówce - za certyfikację placówki jako szkoły przyjaznej dla dziecka sześcioletniego.

Uczniowie, którzy wyróżnili się osiągnięciami oraz sukcesami w konkursach

 • Karolina Wojciechowska – uczennica Gimnazjum Nr 1
 • Wojciech Lasoń – uczeń Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu
 • Wojciech Różowski – uczeń Gimnazjum Nr 1
 • Piotr Tompalski – uczeń Publicznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini

Nagrodzeni za liczne sukcesy w konkursach folklorystycznych i podejmowane działania na rzecz zachowania tradycji:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bolęcinie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dulowej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Płokach

Nagrodzeni za działalność na rzecz lokalnej społeczności przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Anna Czyż – Przewodnicząca stowarzyszenia Amazonki Ziemi Chrzanowskiej koło w Trzebini
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI"
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini
 • Śląski Związek Pszczelarzy Koło w Trzebini
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział 0162 Trzebinia

Nagrodzeni za szczególne zaangażowanie w działalność sportową:

 • Paweł Raj - trener unihokeja w Parafialnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Trzebinia"
 • Janusz Papiernik - Działacz i zawodnik grupy „Manhattan" Trzebinia
 • Mieczysław Ślusarek - Trener i koordynator grup młodzieżowych w Miejskim Klubie Sportowym „Trzebinia-Siersza”

Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali również sponsorzy i darczyńcy, którzy w 2012 roku w znaczący sposób wspierali trzebińską kulturę i sport oraz inne ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. W tej kategorii uhonorowani zostali:

 

 • Rafineria Trzebinia S.A.
 • Tauron Wytwarzanie S.A.
 • Górka Cement sp. z o. o.
 • Orlen Oil sp. z o.o.
 • Intermarche Defi sp. z o. o. w Trzebini
 • Energomedia Sp.z o.o.
 • Petroactiv Sp.z o.o.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

 

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczestniczek Kół wokalnych Trzebińskiego Centrum Kultury, prowadzonych przez Pana Artura Gomółkę: "Drzwi do kariery" wykonała Karolina Korbiel, "Czekolady ach..." Julia Olearczyk a "Chcę byś był" - Magdalena Mider i Izabela Gąsior. Publiczność miała również okazję zobaczyć eksperyment chemiczny przeprowadzony na scenie przez jednego z nagrodzonych uczniów - Wojciecha Lasonia oraz krótki występ kabaretowy przygotowany przez Grupę Teatralną OFF.

 

Fot.: Burmistrz Trzebini Stanisław Szczurek z uczniami uhonorowanymi za szczególne osiągnięcia.