Wbrew deszczowej pogodzie zorganizowana w dniu 26.04.2014 r. impreza cieszyła się frekwencją aż 780 uczestników z różnych stron Polski. Nieco nieprzewidzianą atrakcją był przejazd przez liczne kałuże i błoto, a potem mycie rowerów wężem strażackim przez druhów z OSP z Młoszowej.

 

Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider oraz przewodniczący Rady Miasta Trzebini – Zdzisław Ścigaj.

 

Projekt „Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia 2014 - wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia” został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze", Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Małe Projekty”.

 

Rajd z Krakowa do Trzebini został zorganizowany przez Urząd Miasta w Trzebini, a jego współorganizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej, Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie, Chrzanowskie Centrum Rowerowe „Autobike”, „Malta” Służba Medyczna oddział Chrzanów oraz Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów.

 

Uczestnicy w ramach świadczeń organizatorów otrzymali: gorący posiłek, wodę mineralną, koszulkę pamiątkową, smycz reklamową, odblaski rowerowe, znaczek pamiątkowy (tzw. button), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną i ratowniczą oraz informację o regulaminie i trasie rajdu wraz z mapką.

 

Stanisław Szczurek, Burmistrz Miasta w Trzebini podkreśla, że celem Rajdu jest propagowanie turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku a także promocja walorów krajobrazowych i rekreacyjnych okolic Krakowa i Trzebini.

 

W sobotniej imprezie najliczniej uczestniczyli mieszkańcy województwa małopolskiego i śląskiego, reprezentujący Trzebinię, Libiąż, Chrzanów, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Kraków, Krzeszowice, Jaworzno, Mysłowice, Oświęcim, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Wadowice. Wśród uczestników pojawili się rowerzyści z bardziej odległych stron: z Rzeszowa, Buska Zdroju, Niepołomic, Jasła, Rudy Śląskiej, Kraśnika i Warszawy, a także kilku Niemców i Hiszpanów.

 

Uczestnicy rajdu wzięli udział w konkursie na najciekawsze hasło promujące Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia. Za najlepsze hasła przyznano nagrody, w tym: rowery, kaski rowerowe i inne nagrody rzeczowe, wręczone podczas zakończenia rajdu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

 

Do uczestników, którzy wymyślili najciekawsze hasło promujące rajd rekreacyjny, trafiły rowery, które ufundowali: burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek (3 rowery, dofinansowane z projektu „Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia 2014 - wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia”), przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Trzebini – Zdzisław Ścigaj, starosta chrzanowski – Adam Potocki, prezes zarządu Rafinerii TRZEBINIA – Krzysztof Zdziarski oraz dyrektor Rejonu Trzebinia spółki Transgór Mysłowice – Józef Tomasik.

 

Rowery otrzymali:

nr 953 Stanisław Melon z Gorzowa, hasło „Czy słońce świeci czy deszczyk pada zawsze się zjawia rajdowa gromada”

nr 33 Agnieszka Małyszek z Kęt, hasło „Rajd jest jak złoto, rowery i błoto”

nr 961 Ilona Białdyga z Rybnika, hasło „Do Trzebini na rajd. przyjeżdżamy pyszną grochówkę na mecie zajadamy”

nr 548 Przemysław Myca z Krakowa, hasło „Kiedy wiosna kwitnie wkoło na rowerze mknij wesoło. Czy masz dres czy kieckę mini jedź rowerem do Trzebini”

nr 15 Marcin Szmitka z Trzebini, hasło „Rajd rowerem nas odpręża , dzieci, żonę oraz męża. Więc z Krakowa wyruszamy i w Trzebini się spotkamy”

nr 1017 Janusz Tracz z Wieliczki, hasło „Zwiedzaj rowerem Kraków i Trzebinie a przygoda Cię nie ominie”

nr 911 Janusz Oleksa z Krzeszowic, hasło „Rajd z Krakowa do Trzebini dobrze zrobi Twojej linii”

nr 469 Urszula Jonkis z Trzyciąża, hasło „Rajd z Krakowa do Trzebini - cool impreza dla rodziny”

nr 963 Mateusz Makowczenko z Chrzanowa, hasło „Rajd dla młodych, rajd dla starych, rajd Trzebiński jest wspaniały”

 

Kaski rowerowe otrzymali:

nr 1006 Bogusz Kozioł z Trzebini, hasło „Kiedy wiosna już się zbliża, tylko jedno mam marzenie. Wsiąść na rower w moim mieście i gdzieś jechać - hen przed siebie. Odliczamy dni do rajdu, który fajnym jest przeżyciem, bo promuje samo zdrowie, więc niech każdy już się dowie, czy rodzina i znajomi, na ten rajd są już gotowi. Kiedy czytać to będziecie, wszyscy będą już na mecie. By grochówkę zjeść wspaniałą, powspominać trasę całą. Obietnice więc składamy, że za rok się znów spotkamy.

nr 1003 Natasza Kozioł z Trzebini, hasło „Gdy na rajd się wybieramy zawsze dobry humor mamy”

nr 934 Krystian Buryś z Trzebini, hasło „Gdy mój rower dumny prężny na rajd czeka wyczyszczony, ja z zachwytu cały mężny patrzę w kask przyniszczony! Jak na rajdzie rowerowym z takim kaskiem się pokaże , co tu zrobić gdy czas nagli już na starcie wszyscy stoją jak na mecie się pokaże. Ja w mym kasku przyniszczonym cała wiara na mnie patrzy wszyscy mówią o mym kasku a ja budzę się spocony. Biegam krzyczę jak szalony całe szczęście że to wszystko snem było a rajd już blisko.”

 

Pozostałe nagrody rzeczowe otrzymali:

nr 854 Bartosz Spyt z Młoszowej, hasło „Nakręć się z nami rowerzysto”

nr 1 Tadeusz Furman z Myślachowic, hasło „Zamień auto na rowerek nie będziesz miał choroby nerek”

nr 419 Anna Hejak z Warszawy, hasło „Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze dbasz o zdrowie, Małopolskę poznać możesz i tym samym nam pomożesz”

nr 1028 Izabela Mlostek z Jaworzna, hasło „Była ulewa, było też błoto każdy uczestnik zdobył więc złoto”

nr 335 Monika Wojtasiewicz z Żarek, hasło „Puść się rowerem Dulowską Puszczą na pewno nerwy ciebie opuszczą”

nr 410 Anna Burakowska z Trzebini, hasło „Jedzie grupa i rodzina nikt tych rajdów nie powstrzyma”

nr 339 Mieczysław Jeliński z Katowic, hasło „Jedna pasja wielu ludzi”

nr 1005 Nikoletta Zając z Trzebini, hasło „Jak co roku o tej porze szykujemy swe rowery, szorujemy, dopieszczamy bo na rajd się wybieramy”

 

Ufundowane przez burmistrza Trzebini – Stanisława Szczurka nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu otrzymali: Stanisław Despet (rocznik 1938) i Aleksander Daca (rocznik 2009).

logotypy 7