Staraniem Gminy Trzebinia zrealizowane zostało zadanie obejmujące modernizację kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazu w pomieszczeniach kotłowni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 72 w Trzebini-Górce, gdzie znajduje się ponad pięćdziesiąt mieszkań komunalnych.

 

Na realizację wymienionego zadania Gmina Trzebinia przeznaczyła blisko 100 tysięcy złotych, a wymiana starego kotła gazowego na nowoczesny i zarazem mniej energochłonny powinna przyczynić się do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku.

 

Przypomnijmy, że w roku 2013 w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 72 w Trzebini-Górce Gmina Trzebinia zrealizowała zadanie obejmujące wymianę mocno wysłużonej i awaryjnej instalacji centralnego ogrzewania, na co gminny samorząd przeznaczył wówczas ponad 181 tysięcy złotych.

 

- We wspomnianym budynku znajduje się aż 51 mieszkań komunalnych. Zamieszkują w nim między innymi rodziny z dziećmi i samotne matki. Dlatego dobrze się dzieje, że obiekt ten jest systematycznie modernizowany, bo to przyczyni się do poprawy warunków socjalno-bytowych jego mieszkańców jak i ograniczenia wydatków na ogrzewanie budynku – mówi Stanisław Starczynowski, radny Rady Miasta Trzebini, który zabiegał o realizację prac modernizacyjnych.

 

W kolejnym etapie w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 72 w Trzebini-Górce władze gminy planują wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji ciepłej wody.

 

 

Fot.: Stanisław Starczynowski – radny Rady Miasta Trzebini cieszy się z prac modernizacyjnych prowadzonych przez Gminę Trzebinia w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 72 w Trzebini-Górce.

 

4.11.2014

 

(RS)