W Gminie Trzebinia trwa akcja bezpłatnego odbioru odpadów azbestowo - cementowych (eternitu) zgromadzonych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych. Na realizację zadania trzebińskie władze samorządowe zarezerwowały w tym roku aż 320 tysięcy złotych.

 

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego latem 2014 roku pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, a Gminą Trzebinia.

 

Gmina Trzebinia zapewniła finansowanie zadania i przekazała do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie wykaz 498 nieruchomości, na których zgromadzone są odpady azbestowo-cementowe.  Ilość  odpadów do zebrania ocenia się na około  850 ton.

 

- Dzięki temu, że wygospodarowaliśmy aż 320 tysięcy złotych na tegoroczną akcję azbest, odpady  zostaną w najbliższych tygodniach odebrane od wszystkich naszych mieszkańców, którzy na to oczekują - podkreśla Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

 

Do przetargu zorganizowanego przez Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" na „spakowanie, transport odpadów azbestowo-cementowych (eternit) z terenu Gminy Trzebinia do miejsca ich stałego składowania wraz z zagospodarowaniem” przystąpiło siedem specjalistycznych firm posiadających odpowiednie uprawnienia, przeszkolonych ludzi i niezbędny sprzęt.

 

Najlepsze warunki przedstawiła firma EURO-GAZ  z miejscowości   Zgórsko.

 

Przedstawiciele tej firmy kontaktują się telefonicznie z mieszkańcami, ustalają termin odbioru, pakują odpady, zabezpieczają je do transportu, ważą, ładują na samochody i wywożą na specjalistyczne składowisko materiałów niebezpiecznych. Mieszkańcy natomiast potwierdzają podpisem ilość odpadów odebranych z ich posesji.

 

Zakończenie odbioru odpadów planowane jest na 30 listopada 2014 roku.

 

 

Fot.: Przegląd realizacji zadania obejmującego odbiór odpadów azbestowo-cemntowych od mieszkańców Gminy Trzebinia. Na zdjęciu górnym od lewej: Przemysław Deda - przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego  „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, Stanisław Szczurek  - burmistrz Trzebini oraz Sebastian Kołodziej - kierownik ds. logistyki w PHUP Euro-Gaz w Zagórsku, które odbiera odpady azbestowe od naszych mieszkańców.

 
10.11.2014

 

(RS)