Ponad 4,6 miliona złotych władze samorządowe Gminy Trzebinia zdecydowały się przeznaczyć w latach 2011-2014 na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych na terenie trzebińskiego Osiedla Górka.

 

Zadania zrealizowane w latach 2011-2014 na terenie Osiedla Górka:

 

Rok 2011

- Wykonanie chodnika przy ul. 24 Stycznia bocznej (koszt: 36,7 tys. zł)

- Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej (koszt: 28 tys. zł)

- Remont drogi dojazdowej od ulicy Tysiąclecia (koszt: 32 tys. zł)

- Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 (koszt: 109,6 tys. zł)

- Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 (koszt: 1.044.000 zł)

 

 

Rok 2012

- Przebudowa odcinka ul. 24 Stycznia o długości 236 metrów (koszt: 303,7 tys. zł)

- Zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 (koszt: 6 tys. zł)

- Monitoring - 1 kamera (koszt: 13,7 tys. zł)

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 obejmująca m. in.: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachu nad budynkiem głównym, łącznikiem i salą gimnastyczną, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji (koszt: 557,7 tys. zł).

 

Rok 2013

- Budowa infrastruktury dla Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka"- opracowanie dokumentacji projektowej (koszt: 183,4 tys. zł)

- Budowa placu zabaw przy przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" (koszt: 108 tys. zł)

- Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 (koszt: 17 tys. zł)

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 72 (koszt: 187,4 tys. zł)

- Dobudowa 1 punktu świetlnego (koszt: 1 tys. zł)

- Monitoring - 1 kamera (koszt: 4,4 tys. zł).

 

Rok 2014

- Remont ul. 24 Stycznia na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Okrężnej (koszt: 139,4 tys. zł)

- Odwodnienie kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 (koszt: 84 tys. zł)

- Wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 72 (koszt: 87,7 tys. zł)

- Budowa infrastruktury dla Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka"- realizacja prac budowlanych (koszt: 1.670.070 zł).

 

Fot.: Na zdjęciu górnym prowadzone obecnie prace przy budowie infrastruktury dla Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka".

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Górce po przeprowadzonych w roku 2012 pracach termomodernizacyjnych.

 

Plac zabaw zbudowany w roku 2013 przy Szkole Podstawowej 4 w Górce w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła".

 

W latach 2013-2014 w budynku mieszkalnym przy ulicy Tysiąclecia 72 w Górce wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano nową kotłownię gazową.

 

W roku 2011 zmodernizowano dach na budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Górce.

 

12.11.2014

 

(RS)