Ponad czterokilometrowy odcinek Potoku Karniowskiego na terenie trzebińskich sołectw: Karniowice, Psary i Dulowa objęty został ostatnio pracami konserwacyjnymi, w ramach których jest również realizowane zadanie obejmujące wykonanie umocnienia koryta potoku w rejonie Błoń Karniowickich.

Zakres prac obejmuje wykoszenie i wygrabienie porostów, wykonanie podsypek żwirowych, naprawę ubezpieczeń za pomocą płyt ażurowych oraz wykonanie budowli siatkowo-kamiennych na odcinku ponad 260 metrów w Karniowicach.


Celem prac jest ochrona domów, innych nieruchomości i gruntów naszych mieszkańców przed ewentualnymi potopieniami ze strony Potoku Karniowskiego w okresach ulewnych deszczów.


Zadanie jest realizowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a jego koszt wynosi ponad 164 tysiące złotych, z czego 40 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie przekazane na ten cel  przez Gminę Trzebinia.


Fot.: Sołtys Karniowic - Franciszek Brzózka (z lewej) oraz burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek podczas przeglądu prac konserwacyjnych na Potoku Karniowskim.

 

14.11.2014

 

(RS)