W dniu 17.01.2015 r. w Domu Kultury w Myślachowicach odbyło się uroczyste spotkanie, zorganizowane z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z Trzebini.

 

Stowarzyszenie „Radość” jest jednym z największych kół działającym na rzecz Seniorów w gminie Trzebina. Staramy się uaktywnić tych wszystkich, którzy po zakończeniu pracy zawodowej mają dużo wolnego czasu i staramy się im pomóc w jego zagospodarowaniu.

 

Dzięki uprzejmości Pani Ewy Jędrysik, wicedyrektor TCK w Trzebini, Seniorzy spotkali się w DK Myślachowicach. Na jubileusz przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Trzebini Pan Adam Adamczyk, pracownicy Wydziału Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pani Elżbieta Nowakowska i Pani Małgorzata Biegun, w imieniu Starosty Chrzanowskiego Pani Marzena Jewuła, Członek Honorowy Stowarzyszenia a zarazem Radny Powiatu Chrzanowskiego Pan Włodzimierz Korczyński, Przewodniczący PZERiI koło nr 2 w Trzebini Pan Stanisław Kasprzyk, Przewodniczący PZERiI koło nr 11 w Myślachowicach Pan Paweł Rejdych oraz osoby bezpośrednio związane z założeniem Stowarzyszenia.

 

Uczestników powitał Przewodniczący Stowarzyszenia Zdzisław Dębski, następnie Pani Janina Adamczyk przedstawiła historię zakładania Stowarzyszenia „Radość” oraz zmiany, jakie zaszły w okresie 10 lat. Po przywitaniu i złożeniu życzeń uczestnicy zostali poczęstowani wspaniałym tortem jubileuszowym. Ciepły posiłek, zimna płyta, i napoje dodały sił do zabawy w rytm muzyki. Był to również czas na rozmowy, dzielenie się wrażeniami i wspomnieniem z minionych lat oraz snucie planów na przyszłość.

 

 

Informacja i zdjęcia przesłane przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z Trzebini